Kauppatorin Taloushallinto Oy
Kuortaneenkatu 7, 3.krs
00520 Helsinki
Puh: 0400-918883
Y-tunnus: 1938638-8

Tärkeitä lukuja2018 2017 2016
Kilometrikorvaus
     
   Oman auton käytöstä
0,42 € 0,41 € 0,43 €
   Perävaunun kuljettamisesta
0,07 € 0,07 € 0,07 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta

0,03 € 0,03 € 0,03 €


     
Päivärahat
     
   Kokopäiväraha
42,00 € 41,00 € 40,00 €
   Osapäiväraha
19,00 € 19,00 € 19,00 €
   Ateriakorvaus
10,50 € 10,25 € 10,00 €


     
Puhelinetu
20,00 € 20,00 € 20,00 €


     
Ravintoetu   6,50 € 6,40 € 6,30 €


     
Vakuutusmaksut
     
   TyEL-maksu
25,30 % 25,10 % 24,00%
   Työntekijöiden maksuosuus
     
      alle 53-vuotias palkansaaja
6,35 % 6,15 % 5,70%
      53-62 vuotias palkansaaja
7,85 % 7,65 % 7,20%
      yli 62-vuotias palkansaaja  

6,35 %

7,65 %
7,20%
   YEL-maksu
     
      alle 53-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 % 23,60%
      53-62 vuotias yrittäjä
25,60 % 25,60 % 25,10%
      yli 62-vuotias yrittäjä
24,10 % 25,60 % 25,10%
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
     
      palkkasumman 2 044 500 osalta  
-
-
1,00%
      palkkasumman 2 044 500 ylittävältä osalta  
-
-
3,90%
      palkkasumman 2 059 500 osalta  
-
0,80 %
-
      palkkasumman 2 059 500 ylittävältä osalta  
-
3,30 %
-
      palkkasumman 2 083 500 osalta   0,65 %
-
-
      palkkasumman 2 083 500 ylittävältä osalta   2,60 %
-
-
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu
0,65 % 0,80 % 1,00%
      palkansaajien osuus
1,90 % 1,60 % 1,15%
      yrityksen osaomistajan osuus
0,92 % 0,70 % 0,46%


     
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)
0,86 % 1,08 % 2,12%