Tärkeitä lukuja

  2024 2023
Kilometrikorvaus    
   Oman auton käytöstä 0,57 € 0,53 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta
0,04 € 0,04 €
     
Päivärahat    
   Kokopäiväraha 51,00 € 48,00 €
   Osapäiväraha 24,00 € 22,00 €
   Ateriakorvaus 12,75 € 12,00 €
     
Puhelinetu 20,00 € 20,00 €
     
Ravintoetu 8,50 € 8,00 €
     
Vakuutusmaksut    
   TyEL-maksu 25,12 % 25,30 %
   Työntekijöiden maksuosuus    
      alle 53-vuotias palkansaaja 7,15 % 7,15 %
      53-62 vuotias palkansaaja 8,65 % 8,65 %
      yli 62-vuotias palkansaaja 7,15 % 7,15 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu    
      palkkasumman 2 337 000 osalta 0,27 %  
      palkkasumman 2 337 000 ylittävältä osalta 1,09 %  
      palkkasumman 2 125 500 osalta   0,52 %
      palkkasumman 2 125 500 ylittävältä osalta   2,06 %
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu 0,27 % 0,52 %
      palkansaajien osuus 0,79 % 1,50 %
      yrityksen osaomistajan osuus 0,43 % 0,75 %
     
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu) 1,16 % 1,53 %