Tärkeät taloushallinnon luvut

Yrittäjän on hyvä tunnistaa tärkeät taloushallinnon luvut, vaikka kirjanpidon olisikin ulkoistanut. Tältä sivulta löytyy kattava katsaus keskeisiin lukuihin, jotka vaikuttavat yrityksen taloudenhallintaan. Kilometrikorvaukset ja päivärahat määrittelevät työmatkojen korvaukset, kun taas etuudet kattavat työnantajan tarjoamat luontoisedut. Työntekijän eläkemaksut (TyEL)ja työttömyysvakuutusmaksut varmistavat sosiaaliturvan kattavuuden. Lisäksi sairasvakuutusmaksut ovat tärkeä osa työntekijöiden sairauden aikaisia kustannuksia kattavaa järjestelmää. Näiden lukujen tunteminen auttaa yrityksiä talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa. 

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus maksetaan työntekijälle oman auton käytöstä työajoissa. Vuonna 2024 korvaus on 0,57 € kilometriltä ja vuonna 2023 se oli 0,53 €. Jos työntekijä kuljettaa henkilöitä tai laitteita, lisäkorvaus on 0,04 € kilometriltä molempina vuosina.

Kilometrikorvaukset

2024

2023

Oman auton käytöstä

0,57 €

0,53 €

Henkilöiden tai koneiden ja
laitteiden kuljettamisesta

0,04 €

0,04 €

Päivärahat

Päivärahat kattavat työmatkojen aiheuttamat lisäkustannukset. Vuonna 2024 kokopäiväraha on 51,00 €, osapäiväraha 24,00 €, ja ateriakorvaus 12,75 €. Vuonna 2023 vastaavat summat olivat 48,00 €, 22,00 €, ja 12,00 €.

Päivärahat

2024

2024

Kokopäiväraha

51,00 €

48,00 €

Osapäiväraha

24,00 €

22,00 €

Ateriakorvaus

12,75 €

12,00 €

Etuudet

Etuudet sisältävät työnantajan tarjoamia luontoisetuja. Vuonna 2024 puhelinetu on 20,00 € ja ravintoetu 8,50 €, jotka ovat samat kuin vuonna 2023.

Etuudet

2024

2023

Puhelinetu

20,00 €

20,00 €

Ravintoetu

8,50 €

8,00 €

TyöntekijäN eläkemaksu - TyEL

Työntekijän eläkemaksu, eli TyEL, kattaa työntekijöiden lakisääteisen eläketurvan. Vuonna 2024 työnantajan TyEL-maksu on 25,12 % työntekijän palkasta, mikä on hieman vähemmän kuin vuoden 2023 25,30 %. TyEL-maksu koostuu työnantajan ja työntekijän osuuksista, ja se määräytyy työntekijän palkasta. 

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

2024

2023

TyEL-maksu

25,12 %

25,30 %

Työntekijän maksuosuus eläkkeestä

Työntekijän maksuosuus eläkkeestä määräytyy iän mukaan. Alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat työntekijät maksavat 7,15 % palkastaan vuosina 2023 ja 2024. Vastaavasti 53–62-vuotiaiden osuus on 8,65 %. Tämä maksu kattaa työntekijän osuutta tulevan eläkkeen kustannuksista ja varmistaa riittävän eläketurvan vanhuuden varalle.

Työntekijöiden maksuosuus

2024

2023

alle 53-vuotias palkansaaja

7,15 %

7,15 %

53-62 vuotias palkansaaja

8,65 %

8,65 %

yli 62-vuotias palkansaaja

7,15 %

7,15 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu koskee työnantajan vastuuta maksaa osuus työntekijöiden työttömyysvakuutuksesta. Vuonna 2024 maksu on 0,27 % palkkasummaan 2 337 000 € asti ja sen ylittävältä osalta 1,09 %. Vuonna 2023 vastaavat prosentit olivat 0,52 % ja 2,06 %. Tämä maksu varmistaa, että työntekijät saavat työttömyyden sattuessa korvausta.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

2024

2023

palkkasumman 2 337 000 osalta

0,27 %

palkkasumman 2 337 000 ylittävältä osalta

1,09 %

palkkasumman 2 125 500 osalta

0,52 %

palkkasumman 2 125 500 ylittävältä osalta

2,06 %

yrityksen osaomistajasta maksettava maksu

0,27 %

0,52 %

palkansaajien osuus

0,79 %

1,50 %

yrityksen osaomistajan osuus

0,43 %

0,75 %

Sairasvakuutusmaksu

Sairasvakuutusmaksu koostuu työnantajan ja työntekijän osuuksista, jotka kattavat sairauden aikaiset tulonmenetykset ja sairaanhoitokulut. Vuonna 2024 työnantajan osuus on 1,16 % työntekijöiden palkoista, mikä on laskenut vuoden 2023 1,53 %

Sairasvakutuus

2024

2023

Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)

1,16 %

1,53 %